FB IMG 1656216694355

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 จ.ชัยนาท”

📃วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 ณ สนามบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

🔶 สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

🔶ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ อำเภอ ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัล กลุ่มผู้เลี้ยงแพะดีเด่นในระดับเขต 6 รับถ้วยรางวัลจากท่าน รมต.ช่วย ท่านประภัตร ในงานดังกล่าว

S 18989070

📃วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
🔶เข้าร่วมประชุมสรุปและการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์ปีกจากสหภาพยุโรป ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินในวันที่ 29 มิถุนายน 2565

6453

📃วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โครงการแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด” เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  📌ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ต.เเควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

288439433 3220348364885388 2727114945761514911 n

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อ.แม่วงก์"
📄วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะทำงานตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
🔶ร่วมเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตฯ ในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ประเสริฐอุดมทรัพย์ เลขที่ 279 หมู่ 4 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และโรงฆ่าสัตว์ ช.วังน้ำขาว เลขที่ 154 หมู่ 1 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เพื่อสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครสวรรค์พิจารณารับรองให้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ต่อไป

 1654859264749

✴จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีรับมอบโค – กระบือให้กับผู้พิการทางการมองเห็น สร้างอาชีพ และสร้างรายได้

📍วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 16.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีรับมอบโค - กระบือให้กับผู้พิการทางการมองเห็น ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ฯ และส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

📍กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อมอบให้คนพิการทางการเห็นในจังหวัดนครสวรรค์ ครอบครัวละ 2 ตัว จำนวน 13 ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น โค 6 ตัว และกระบือ 20 ตัว รวมโค - กระบือ ทั้งสิ้น 26 ตัว เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ได้รับมอบโค - กระบือ นำไปเลี้ยง และเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยห้ามนำโค - กระบือ ที่ได้รับมอบไปฆ่าหรือขายแต่ให้จำหน่ายลูกโค ช่วยให้ครอบครัวมีรายได้ โดย สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการทางการเห็น ในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป