1654245929162

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

🗓 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.

📢 น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

S 3932193

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน”

📃วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอตาคลี
🔶เข้าหารือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
👉เพื่อเร่งรัดจัดส่งนมให้เด็กนักเรียนในปีการศึกษา 2565 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ครบถ้วนโดยเร็ว

285453624 3210156602571231 2554165694948367586 n

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดประชุมข้อราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565"
👉วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

124691

📢 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ-กระบือ" ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
🌼🌼 การอบรมประกอบด้วย
1) การจัดการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) โดย วิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ 2) การจัดการฟาร์มโคเนื้อจากเกษตรกรต้นแบบ ,การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ โดย ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ 3) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ-กระบือ (GAP) โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 36 ราย