23316431 1913656182218031 5594928166176997322 n

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการทำหมันสุนัข-แมว ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ณ บ้านเขารัง ม.4 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์จ.นครสวรรค์

78179

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยวร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ณ โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว หมู่ที่ 8 ต.หนองเต่าอ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

16421832271642183227

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแสง ออกหน่วยทำหมันสุนัข - แมว ให้กับวัด ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดหนองโก อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์

29719

 วันที่  9  พฤศจิกายน  2560 นายสัตวแพทย์พิษณุ  ตุลยวณิช  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ได้มีข้าราชการ พนักงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี