20180116 111758

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง และ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับสถานสงเคราะห์สัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ ณ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางสาวนัทธมน พุ่มผึ้ง เลขที่ 138 หมู่ 3 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทำหมัน รักษาพยาบาลสุนัข

25348424 1990666321213330 2006971532785841146 n

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์มาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔ ) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดนโยบายทิศทางการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยทั้งระบบครอบคลุมพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นสินค้าปศุสัตว์ต่อผู้บริโภค  ณ  โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

24133756 1795281270545557 1096586330 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ.วัดหัวพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แจกเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร ทำหมันสุนัขและแมว

23915670 1972696049647888 1908370564315713745 n

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพศาลี เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองอุ้มไก่ หมู่ที่ 7 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้บริการให้คำปรึกษาโรคในสัตว์ปีก แจกเวชภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคระบาดในสัตว์