133758

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี วิถี 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้ปฎิบัติงาน ประจำปี 2562 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์

61684953 785613725165759 7429825433853493248 n

นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และ ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรพิเศษ

57839959 2275925049324985 4071466114268266496 n

วันที่ 23 เมษายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพศาลี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตร ฯ และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โดยให้บริการทำหมันสุนัข - แมว บริการผสมเทียมแพะแก่เกษตรกร ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคในสัตว์แก่เกษตรกร พร้อมแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ณ วัดนาขอม หมู่ที่ 1 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

72554572 2432 489b a665 cf24c5a81381

 

จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลอีก 2 แห่ง ที่อำเภอตากฟ้าและอำเภอไพศาลีแบ่งเบาภาระเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสัตว์ช่วงแล้ง สำรองพืชอาหารสัตว์จนถึงฤดูฝน

       นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบ หญ้าอาหารสัตว์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อตากฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหนองบัวงาม ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า เพื่อนำไปสำรองเป็นคลังเสบียงสัตว์ในช่วงแล้ง นี้ 

       นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่าในช่วงแล้ง นอกจากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำทั้งเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค แล้ว สัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกะระทบเช่นกัน จากหญ้าอาหารสัตว์ ไม่เพียงพอ ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์จึงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท จัดสำรองหญ้าแห้งและฟางเพื่อสนับสนุนเป็นคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ซึ่งเดิมจังหวัดนครสวรรค์มีคลังเสบียงสัตว์ ที่ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย เพิ่มอีก 2 แห่งที่ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า และตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภารระเกษตรกร ในด้านอาหารสัตว์ต่อเนื่องจนถึง ฤดูฝน

       นายอรรถพร สิงหวิชัย กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในอำเภอด้านตะวันออก เช่น ตากฟ้า ท่าตะโก ไพศาลี หนองบัว ซึ่งได้ขอความร่วมมืออำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังสนับสนุนทั้งน้ำน้ำสำหรับอุปโภค และบริโภคไม่ให้เกิดการขาดแคลนส่วนน้ำเพื่อการเกษตรหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลพร้อมรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อประหยัดน้ำทางการเกษตร สำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ให้พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดสำรวจดูแลและเฝ้าระวัง สำรองหญ้าแห้งเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรอย่างทันท่วงที ที่มีการร้องขอ 

       สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อตากฟ้า มีสมาชิก 25 ราย ส่วนใหญ่เลี้ยงโคพันธุ์บรามันลูกผสม รวมประมาณ 300 ตัว เป็นแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ส่งขายต่อให้เกษตรกรที่สนใจ 

52347455 775410516170873 2919519674611793920 n 1

จังหวัดนครสวรรค์อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ปี2562 นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ปี2562 ซึ่งมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ปี2562 จัดระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ นี้ บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่3 กรมการทหารบก (กองเสบียงสัตว์) ร่วมกับงานรุ่งเรืองเมืองสี่แคว และ งานข้าวใหม่ปลามัน โดยการประกวดสัตว์ จะเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นการประกวดกระบือ ในพื้นที่นครสวรรค์ ทั้งรุ่นฟันน้ำนม ฟันแท้และกระบือเผือก การประกวดแพะเนื้อ พันธุ์บอร์ หรือ คาราฮารี เรด พันธุ์แท้ พันธุ์แองโกลนูเบี้ยน หรือพันธุ์ชามี่ พันธุ์แท้ และแพะเนื้อลูกผสม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ การประกวดโคเนื้อพันธุ์บรามันเพศเมีย โคเนื้อลูกผสมสายเลือดยุโรป และการแข่งขันขี่ม้าอ้อมถัง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ การประกวดโคเนื้อพันธุ์บรามันเพศผู้ และการประกวดไก่พื้นเมือง ไก่เหลืองหางขาว ประดู่หางดำ ไก่ชี ไก่แดง ไก่พื้นเมืองคละสายพันธุ์ ส่วนภาคค่ำชมการแสดงดนตรี เลือกชม ชิม อาหาร ขนม ผลิตภัณฑ์โอทอป หลากหลาย พร้อมงานคาวบอยไนท์ ทั้ง 3 คืน