messageImage 1617080682844

"ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรม​โครงการ​ หลักสูตร​ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม​ (นม)​ โรงเรียนระดับจังหวัด"

วันที่​ 23​ มีนาคม​ 2564  นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์​ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์​ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ​ หลักสูตร​ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม​ (นม)​ โรงเรียนระดับจังหวัด​ให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโครงการอาหารเสริม​ (นม)​ โรงเรียน​ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ โดยกลุ่มเป้าหมาย​ ได้แก่​ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ​ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน​อื่นๆ​ จำนวน​ 18​ คน​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์​ อำเภอเมืองนครสวรรค์​ จังหวัดนครสวรรค์

26655     26658

 

 

126538415 2786867568248191 8652156601386175540 o

25 พฤศจิกายน 2563 ร่วมจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการมอบโคเพศเมียที่มีผู้ใจบุญร่วมไถ่ชีวิตรวม 7 ตัวให้แก่เกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ

109743674 2670736149841009 5743543640304849306 o
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสสวรรค์ และหน่วยงานในสังกัด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี หมู่ที่ 9 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
👉ให้บริการประชาชนดังนี้
👉บริการทำหมันสุนัข-แมว
👉แจกเอกสารแผ่นผับและเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์
👉แจกมูลแพะแห้ง 100 % ฟรีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้ออำเภอแม่เปิน
👉จำหน่าย หม่ำ ไส้กรอก จาก นางพยอม ผ่องแผ้ว อ.แม่เปิน
👉จำหน่ายไข่ไก่สดๆราคาถูก จาก นางเยาวเรศ โมคลักษณ์ อ.แม่เปิน

130286801 2813539365566292 3353965347382889978 o

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม และปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในสังกัด ณ บริเวณศาลาทฤษฎีชาวสวนเจริญ หน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

109821718 2683833921870171 827046606238948816 n

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะผู้ตรวจราชการ เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการปรฎิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์